Missió i Valors UPV

Alumni UPV és el servei oficial de la Universitat Politècnica de València dirigit a mantindre el contacte amb els seus titulats i titulades. Depèn del Vicerectora d'Art, Ciència, Tecnologia i Societat.

Les finalitats principals d'Alumni són les següents:

 • Mantenir viu el contacte de la Universitat Politècnica de València amb els antics alumnes, i d'aquests entre ells.
 • Facilitar la relació dels antics alumnes amb els centres docents, els serveis universitaris i altres entitats de la Universitat Politècnica de València.
 • Fomentar, entre els antics alumnes, l’obtenció dels mitjans necessaris perquè la Universitat Politècnica de València aconseguisca les seues finalitats.
 • Sol·licitar, per mitjà d'enquestes, l'opinió dels antics alumnes sobre l'oferta docent de la Universitat Politècnica de València i sobre altres matèries que siguen d'interès per a millorar la qualitat de la Universitat.
 • Informar els titulats sobre les activitats de la Universitat que siguen interessants per a ells i que contribuïsquen a mantenir els vincles amb la comunitat universitària.
 • Promoure el mecenatge a favor de la Universitat Politècnica de València.
 • Facilitar l'accés dels antics alumnes als serveis de la Universitat Politècnica de València, en les condicions en què aquesta acorde en cada cas.
 • Prestar ajuda material i estimular la Universitat Politècnica de València per a contribuir a la millora i el desenvolupament, així com difondre la imatge, els valors i el prestigi de la institució a tot el món.
 • Promoure fòrums de debat sobre temes universitaris i sobre assumptes científics, econòmics, socials, mediambientals i culturals en general.
 • Acreditar la pertinença a Alumni, i mantenir actualitzada una base de dades a fi de facilitar la relació i la comunicació amb la Universitat.
 • Qualsevol altra finalitat que es considere d'interès per a la Universitat Politècnica de València.