Aquesta iniciativa s’engega amb la idea de crear una xarxa de titulats que col·laboren amb Alumni UPV i amb la UPV en la difusió d'activitats i serveis, que actuen com a enllaç i animadors del programa entre els antics alumnes de la seua empresa, que col·laboren en les activitats de promoció de la Universitat, etc., a més d'ajudar-nos a avaluar i planificar noves activitats des d’Alumni UPV.

Accions

  • Identificar en la en l'empresa en la qual desenvolupes la teua activitat professional a tots els titulats i titulades UPV.
  • Participar en les campanyes de promoció de la Universitat en els centres de secundària.
  • Difondre, entre els titulats i titulades UPV de la en l'empresa en la qual desenvolupes la teua activitat professional, les activitats del programa, i animar-los a la participar-hi (especialment en les trobades).
  • Mantenir una relació freqüent amb Alumni UPV i participar en la valoració i l’avaluació de les activitats organitzades pel servei.
  • Promocionar en la en l'empresa en la qual desenvolupes la teua activitat professional la Universitat i els seus serveis (borsa d'ocupació, formació, docència, recerca, beques, etc.).
  • Participar en el programa amb suggeriments, comentaris, enquestes, etc.

Si vols participar és necessari ser Alumni Plus
Si ja ets membre, pots Iniciar Sessió Aquí.

Fes-te Alumni UPV Plus